»
De Onderneming

Stapelbroek is in 1993 opgericht door Jürgen Stapelbroek. Sindsdien heeft ons bedrijf een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Gestage groei en hoge dynamiek zijn succesvol gebleken. Wij werken met meer dan 100 medewerkers en zijn in heel Europa actief. In onze thuishaven, het Duitse Legden, staat het hoofdkantoor met meer dan 10.000 m2 productieruimte.

Stapelbroek BV
In 2012 is de Nederlandse vestiging van Stapelbroek toegevoegd aan de initiatieven van Stapelbroek GmbH. Directeur en mede eigenaar Heino ter Haar is sinds 2007 intensief bij Stapelbroek betrokken. Met deze Nederlandse vestiging bedient hij met succes de Nederlandse markt. De Nederlandse Projectleiders zijn uiterst vakbekwaam en beschikken over een ruime ervaring.

Heino’s levensmotto? "You can never get a second chance to make your first impression."

Wilt u direct contact met Heino ter Haar? Bel hem gerust op zijn mobiel:  +31 (06)46337192 Om zijn klanten te voorzien van de beste begeleiding, schakelt Heino zijn telefoon wel eens uit. U krijgt dan zijn voicemail te horen. Als u een bericht achterlaat, belt hij u zo snel mogelijk terug.

»
Diensten

Stapelbroek is een grote  interieurbouwer die zowel nationaal als internationaal grote en kleine interieurprojecten realiseert. We houden ons bezig met interieurbouw in de breedste zin van het woord. Zo bouwen we winkelinrichtingen en showrooms, maar ook inrichtingen voor kantoren, hotels en instellingen. We werken voor architecten, individuele opdrachtgevers  in het MKB en voor bekende grote merken zoals Ikea, Ahold, DA Mooi Parfumerie, Clairs UK, Clarins en Douglas.

Ons hoofdkantoor en productiefaciliteiten staan in het Duitse Legden, zo’n 25 kilometer van de Nederlands-Duitse grens. Alle interieuronderdelen worden in eigen huis geproduceerd.

Projecten

DE PRAKTIJK IS HET BESTE BEWIJS.

LWV
DE - Münster
AOC Headquarters
NL-Den Haag
Brewinc Kulturhaus
NL-Doetinchem
Bouwfonds
NL - Delft
CJG Westblaak
NL-Rotterdam
Corio
NL-Utrecht
Folkwang Bibliothek
DE-Essen
markilux SHOWROOM
DE-LOERRACH
Woningborg
NL-Gouda

Onze projecten in Europa

Industriepark 1
D-48739 Legden

Fon +49 (0)25 61 - 44 68-0
Fax +49 (0)25 61 - 44 68-100

info@ladenbau.com

  Contact

  We nemen graag contact met u op.

  1. Bent u op zoek naar een interieurbouwer of winkelinrichter wie snel en flexibel is en kwaliteit levert ? Het team van Stapelbroek denkt graag met u mee.
   Bel gerust of vul het contactformulier in. We bellen u graag terug.
  2. *Graag invullen
  Disclaimer & privacy

  Disclaimer & privacy

  Stapelbroek Nederland BVMember ofStapelbroek GmbHIndustriepark 1D-48739 LegdenFon +49 (0)25 61 - 44 68-0Fax +49 (0)25 61 - 44 68-100infoNL@ladenbau.comwww.stapelbroek-interieurbouw.n

  Geschäftsführer: Jürgen Stapelbroek & Markus Böckmann

  HRB 3750, AG Coesfeld
  USt-Id-Nr. DE 157 277 702


  Bilder und Grafiken (Quelle)
  Stapelbroek


  Konzept und Realisierung

  www.itm-design.com
  info@itm-design.com

   

  Haftungsausschluss / Datenschutz

  1. Inhalt des Onlineangebotes
  Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrläs- siges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

  2. Verweise und Links
  Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verant- wortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung aus- schließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

  Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Dis- kussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

  3. Urheber- und Kennzeichenrecht
  Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafi- ken, Tondoku- mente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

  Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Marken- zeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
  Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondoku- mente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publika- tionen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

  4. Datenschutz
  Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preis- gabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

  5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
  Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

  Algemene handelsvoorwaarden

  Algemene handelsvoorwaarden

  lgemene handelsvoorwaarden van de firma S t a p e l b r o e k G m b H

  1. Algemene bepalingen

  1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op handelaars wanneer het contract bij het bedrijf van hun handelszaak hoort evenals voor rechtspersonen van het openbare recht of van openbaar rechtelijke beleggingsfondsen.

  1.2 Deze algemene handelsvoorwaarden gelden ook uitdrukkelijk voor toekomstige leveringen in de lopende zakenrelatie, zonder dat deze algemene handelsvoorwaarden hiervoor telkens opnieuw verzonden dienen te worden.

  1.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, op voorwaarde dat het niet om vaste offertes gaat. Veranderingen van en aanvullingen op het contract dienen schriftelijk te gebeuren,  op voorwaarde dat duidelijk en waarheidsgetrouw blijkt dat de partijen verzaakt hebben aan de naleving  van de schriftelijke vorm.

  2. Prijs en betaling

  2.1 Onze prijzen zijn geldig ex fabriek, vestiging Legden, met uitsluiting van vracht, douane, invoer, bijkomende heffingen en verpakking, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

  2.2 Wanneer wij voor de klant de levering naar hem of naar het betreffende verkoopcenter organiseren, sturen wij een aparte afrekening voor het vervoer.

  2.3 De overeengekomen prijs voor levering en eventueel montage geldt voor een vertragingsvrije levering en montage. Voor het geval dat wij, wegens voorwaarden waarvoor de klant verantwoordelijk is, wachttijden hebben, worden de daadoor ontstane kosten extra berekend.

  2.4 Wanneer geen bijzondere afspraken gedaan werden, geldt de volgende betalingstermijn:

  - Na de schriftelijke orderbevestiging door Stapelbroek GmbH 60 % van de koopprijs.

  - Na levering door Stapelbroek 30 % van de koopprijs.

  - Na afname 10 % van de koopprijs.

  De betalingen zijn opeisbaar 30 dagen na ontvangst netto.

  2.5 Bij betalingsverzuim hebben wij het recht verzuimrente van 8 % boven op de basisrentevoet van de LZB (regionale centrale bank) te berekenen, behalve indien de klant bewijst dat er geen verzuimschade ontstaan is.

  2.6 Wissels aanvaarden we enkel na voorgaande schriftelijke afspraak en alleen voor betalingen, evenals onder voorbehoud van de verdiscontering.

  2.7 De verrekening met tegenvorderingen van de klant is uitgesloten, behalve wanneer het om een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering van de klant gaat.

  2.8 Voor het geval dat de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft en/of de kredietwaardigheid van de klant na het afsluiten van het contract afneemt, hebben wij het recht onze vorderingen onmiddellijk op te eisen en te innen. In dat geval hebben wij ook het recht nog openstaande leveringen en diensten alleen tegen voorafbetaling of met een borg (deponeren van geld of bankwaarborg)  uit te voeren. Wij hebben dan ook het recht om, na een redelijke bijkomende termijn, het contract te ontbinden of wegens niet-vervulling schadevergoeding te eisen.

  3. Zakendocumenten, tekeningen, offertes

  Alle naar de klant gestuurde zakendocumenten  (offertes, tekeningen, etc.) blijven ons eigendom, dat auteursrechtelijk beschermd is en zonder onze uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming noch compleet noch gedeeltelijk gereproduceerd of aan derden toegankelijk gemaakt mag worden. Op schriftelijke opvordering is de klant verplicht deze documenten aan ons terug te geven, wanneer geen contract tot stand komt.

  4. Levering

  4.1 Redelijke deelleveringen zijn toegelaten.

  4.2 De leverings- en montagetermijnen zijn, indien wij niet uitdrukkelijk vaste termijnen zijn overeengekomen, enkel approximatief en vrijblijvend.

  4.3 Wanneer wij tekeningen, schetsen en meetdocumenten naar de klant sturen, met verzoek om definitieve goedkeuring, beginnen termijnen pas met de vrijgave door de klant.

  4.4 Komen wij in kennis van het feit dat het vermogen van de klant voor levering/montage aanzienlijk verslechterd is, hebben wij het recht om voor levering / montage een redelijke waarborg te eisen. Zonder dergelijke waarborg komen wij niet in verzuim.

  4.5. Overmacht (natuurcatastrofen, staking, lockout of soortgelijke omstandigheden) geven ons het recht de levering of prestatie uit te stellen voor de duur van het geval van overmacht.

  5. Risico-overgang

  5.1 Met de afhaling door de klant of overhandiging aan de transporteur of vrachtvervoerder gaat het risico op de klant over,  meer bepaald ook wanneer er sprake is van deelleveringen.

  5.2 Wordt verzending vertraagd omwille van redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld afnameweigering van de klant of dergelijke),  gaat het gevaar over op de klant vanaf  de dag waarop de waar klaar is om verzonden te worden.

  6. Defecten en garantie

  6.1 Vertonen onze leveringen of diensten binnen de garantieperiode volgens punt 2 gebreken, dan hebben wij, naar keuze, het recht om de waar gratis te corrigeren, opnieuw te leveren of de werken/diensten opnieuw uit te voeren.

  6.2 Alle garantieclaims tegenover ons verjaren binnen 12 maanden vanaf levering, op voorwaarde dat de wet niet uitdrukkelijk langere termijnen voorschrijft.

  6.3 De klant moet defecten onmiddellijk schriftelijk bij ons reclameren, met zo exact mogelijke vermelding van de defecten. Voor de rest gelden de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek en van het handelswetboek, vooral  §§ 377, 378 Handelswetboek.

  6.4 U moet ons in elk geval gelegenheid geven om de correctie binnen een redelijke termijn uit te voeren. Daarvoor moeten wij ook in staat zijn om de verkoopplaats in kwestie te betreden.

  6.5 Voor eventuele schadeclaims geldt cijfer 7.

  7. Schadeclaims

  Voor de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid, onafhankelijk de rechtsreden (uitzondering gemaakt voor claims volgens de wet inzake de productaansprakelijkheid) gelden de volgende beperkingen: Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid bij opzet of  grove nalatigheid, ook van onze leidinggevende medewerkers of ons hulppersoneel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Voor de rest is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische voorzienbare schade, behalve in geval van lichaamsverwondingen en bij inbreuken op belangrijke contractuele plichten.

  8. Eigendomsvoorbehoud

  8.1 Alle leveringen blijven ons eigendom (onder voorbehoud staande waar) tot de volledige betaling van de koopprijs. Dit  geldt ook na betaling van de koopprijs, wanneer wij nog openstaande vorderingen hebben die vroeger opeisbaar werden. De beëindiging van vorderingen in een lopende rekening of de saldovereffening en diens erkenning, heffen het eigendomsvoorbehoud niet op. Bij betalingsverzuim van de klant zijn wij verplicht onze waar (onder voorbehoud staande waar) na aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht de waar terug  te geven.

  8.2 Wordt onze onder voorbehoud staande waar door de klant tot een nieuwe roerende zaak verwerkt, gebeurt de verwerking voor ons, zodat deze nieuwe zaak ons eigendom wordt.

  8.3 Wordt dergelijke onder voorbehoud staande waar door de klant, alleen of samen met onder voorbehoud staande waar, die niet van ons is, verkocht, dan treedt de klant nu al de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ten bedrage van de waarde van onze onder voorbehoud staande waar met alle bijkomende rechten en met voorrang op de rest aan ons af. Wij aanvaarden de afstand. Wij geven onze klant volmacht, onder voorbehoud van herroeping, om de volgens de hierboven vermelde paragrafen afgestane vorderingen te innen. Wij maken geen gebruik van onze inningbevoegdheid, zolang de klant zijn betalingsplichten, ook tegenover derden, naleeft. Op onze vraag moet de klant echter de schuldenaars van de afgestane vorderingen bekend maken en deze over de afstand inlichten; in dat geval hebben wij ook het recht om de afstand zelf aan de schuldenaars mee te delen.

  8.4 Wanneer executoriale maatregelen van derden op onze onder voorbehoud staande waar of op de afgestane vorderingen uitgevoerd worden, is de kant verplicht ons onmiddellijk schriftelijk in te lichten en ons de voor het verzet noodzakelijke documenten onmiddellijk te bezorgen. De klant mag de onder voorbehoud staande waar  noch verpanden, noch zekerheidshalve in eigendom overdragen. De klant moet ons eventuele beslagleggingen onmiddellijk schriftelijk meedelen.

  8.5 Met surseance van betaling, aanvraag voor de opening van de insolventieprocedure of de geplande uitvoering van een rechtelijk of buitenrechtelijk minnelijke regeling vervalt het recht van de klant om de onder voorbehoud staande waar door te verkopen. Het recht om de onder voorbehoud staande waar te gebruiken of te installeren vervalt eveneens.

  8.6 De terugname respectievelijk het claimen van de onder voorbehoud staande waar vereist geen opzeggingsverklaring van ons. De terugname of een beslaglegging van de onder voorbehoud staande waar betekent niet dat wij het contract ontbinden, behalve indien wij dit uitdrukkelijk verklaren.

  9. Bevoegde rechtbank en plaats van vervulling

  9.1 De bevoegde rechtbank is Legden.

  9.2 De bevoegde rechtbank voor beide contractanten is Münster, wanneer de klant een rechtspersoon van het openbare recht of een handelaar is. Dit geldt ook in het wissel- en chequeverkeer.

  9.3 Voor alle zakenrelaties tussen ons en de klant geldt uitsluitend het Duitse recht, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale goederenverkoop.

  10. Intellectuele eigendomsrechten

  Voor het geval dat wij van de klant schetsen, tekeningen of andere documenten krijgen, op basis waarvan wij moeten produceren en/of leveren, is de klant verantwoordelijk dat deze geen inbreuk plegen op industriële auteursrechten van derden. Voor het geval dat toch een inbreuk tegen ons geclaimd kan worden, bevrijdt de klant ons intern van alle eventuele schadeclaims.

  11. Salvatorische clausule

  Wanneer bepalingen compleet of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Dit geldt ook in geval van een eventueel hiaat. In de plaats van de ongeldige bepaling of ter opvulling van dit hiaat, zijn de partijen verplicht een passende regeling te vinden die het doel van het contract het dichtst benadert.

  © Stapelbroek GmbH Juni 2004